Lokeloke1
Cờ nhanh: 1662 W2508D154L2387
Cờ chậm: 1485 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Lokeloke1 (1646) Hymalapson68 (1648) 76F
2 win lamvanchoi (1458) Lokeloke1 (1636) 36F
3 win Lokeloke1 (1622) camranh2018 (1580) 34F
4 win camranh2018 (1595) Lokeloke1 (1607) 50F
5 win sweep (1423) Lokeloke1 (1597) 34F
6 win sweep (1434) Lokeloke1 (1586) 29F
7 draw Lokeloke1 (1586) koiponder (1561) 42F
8 win Alibaba (1453) Lokeloke1 (1574) 10F
9 lose zyxwvu6 (1568) Lokeloke1 (1608) 52F
10 win Luis5 (1711) Lokeloke1 (1589) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lokeloke1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames