LoiThanSon_
Cờ nhanh: 2023 W42D0L1
Cờ chậm: 2537 W41D18L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw xathienly (2436) LoiThanSon_ (2540) 11S
2 lose jimson96 (2060) LoiThanSon_ (2054) 8F
3 draw LoiThanSon_ (2542) Typo (2493) 63S
4 draw Codonlycaphe (2728) LoiThanSon_ (2531) 41S
5 draw Coolx (2800) LoiThanSon_ (2516) 50S
6 lose Coolx (2829) LoiThanSon_ (2531) 11S
7 draw LoiThanSon_ (2520) ThePun (2720) 132S
8 draw LoiThanSon_ (2508) ThePun (2732) 42S
9 draw LoiThanSon_ (2494) ThePun (2746) 46S
10 draw LoiThanSon_ (2479) ThePun (2761) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LoiThanSon_, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames