LoiPhan3
Cờ nhanh: 1520 W2533D236L2654
Cờ chậm: 1558 W5D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LoiPhan3 (1535) LamCao (1550) 23F
2 win bach123456 (1545) LoiPhan3 (1519) 102F
3 lose LoiPhan3 (1535) bach123456 (1529) 58F
4 lose nava (1524) LoiPhan3 (1551) 31F
5 win LoiPhan3 (1535) nava (1540) 50F
6 lose LoiPhan3 (1548) minhhue (1630) 51F
7 lose LoiPhan3 (1562) thienluke (1607) 19F
8 win LoiPhan3 (1545) KhuongTuNha (1609) 38F
9 win Thichchess (1513) LoiPhan3 (1530) 17F
10 draw LoiPhan3 (1530) Thichchess (1513) 93F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LoiPhan3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames