LocCoc1
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 2568 W85D150L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LocCoc1 (2530) LyMacSau (2633) 19S
2 draw LocCoc1 (2523) LyMacSau (2640) 80S
3 win Ninja_trolai (2391) LocCoc1 (2498) 48S
4 lose TranChuong (2511) LocCoc1 (2531) 15S
5 lose amacongj (2528) LocCoc1 (2565) 84S
6 draw BuongXa (2533) LocCoc1 (2567) 73S
7 lose MIC29 (2613) LocCoc1 (2582) 88S
8 draw LocCoc1 (2587) suphutaixuat (2494) 29S
9 win LocCoc1 (2557) BuongXa (2534) 125S
10 draw LocCoc1 (2555) Anh_Dai (2597) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LocCoc1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames