LocCoc1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2540 W79D135L34)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ChuBaThong (2425) LocCoc1 (2543) 29S
2 draw LocCoc1 (2546) ChuBaThong (2422) 24S
3 draw yoyofun (2477) LocCoc1 (2550) 53S
4 win quynhtv68 (1922) LocCoc1 (2545) 19S
5 draw ThudoChess (2607) LocCoc1 (2541) 44S
6 draw ThudoChess (2611) LocCoc1 (2537) 33S
7 draw BacCai (2513) LocCoc1 (2538) 122S
8 draw BacCai (2512) LocCoc1 (2539) 64S
9 lose xoop (2657) LocCoc1 (2551) 67S
10 draw Ohhayqua (2622) LocCoc1 (2547) 82S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LocCoc1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames