LitleBoy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2146 W276D62L199)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw LitleBoy (2150) madauxu (2084) 16S
2 win lamltruong (2042) LitleBoy (2123) 27S
3 lose Nat217 (2059) LitleBoy (2141) 27S
4 lose LitleBoy (2193) jiajia0215 (1801) 4S
5 lose jiajia0215 (1746) LitleBoy (2248) 16S
6 lose thanhkhiet (2050) LitleBoy (2270) 1S
7 lose GiangMP (2266) LitleBoy (2286) 1S
8 win Hello (2407) LitleBoy (2245) 92S
9 draw Hello (2425) LitleBoy (2234) 114S
10 lose LitleBoy (2256) huynh2017 (2018) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LitleBoy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames