LinhLong8
Cờ nhanh: 1954 W53D3L25
Cờ chậm: 2207 W84D38L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LinhLong8 (2222) DungChaien (2227) 18S
2 lose LinhLong8 (2238) DungChaien (2211) 26S
3 draw bibabu (2076) LinhLong8 (2242) 30S
4 draw LinhLong8 (2245) DungChaien (2131) 30S
5 lose LinhLong8 (2266) bibabu (2061) 20S
6 win bibabu (2071) LinhLong8 (2256) 46S
7 lose LinhLong8 (2274) Vdc1979 (2178) 33S
8 draw Vdc1979 (2175) LinhLong8 (2277) 26S
9 win DungChaien (2282) LinhLong8 (2261) 60S
10 draw LinhLong8 (2261) DungChaien (2282) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LinhLong8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames