LinhLong8
Cờ nhanh: 1880 W39D2L15
Cờ chậm: 2292 W67D16L20)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LinhLong8 (2270) Lam17 (2113) 19S
2 lose ThoHoaPhu (2430) LinhLong8 (2293) 21S
3 draw LinhLong8 (2293) Luca2 (2306) 26S
4 draw LinhLong8 (2293) Luca2 (2306) 26S
5 win LinhLong8 (2279) X_man (2228) 21S
6 draw duongtrang82 (2186) LinhLong8 (2285) 45S
7 lose Luca2 (2342) LinhLong8 (2299) 17S
8 draw LinhLong8 (2298) Luca2 (2343) 15S
9 lose Hoapc10 (2395) LinhLong8 (2325) 26S
10 win Luca2 (2293) LinhLong8 (2310) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LinhLong8, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames