Lhng
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2664 W53D5L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lhng (2688) vodanh12 (2815) 103S
2 lose Lhng (2721) vodanh12 (2702) 107S
3 lose Lhng (2764) Hnv96 (2559) 53S
4 win Lhng (2742) Hktekii999 (2587) 65S
5 win Lhng (2721) Soonmiinghu (2540) 38S
6 win Lhng (2694) Hktekii999 (2614) 53S
7 win Lhng (2668) Hnv96 (2585) 43S
8 win Soonmiinghu (2567) Lhng (2641) 44S
9 win Lhng (2612) Hannocity99 (2573) 40S
10 win fkleung3 (2427) Lhng (2590) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lhng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames