Lexus
Cờ nhanh: 1991 W9345D981L9178
Cờ chậm: 1531 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose jacklyn (1984) Lexus (2007) 30F
2 win Lexus (1991) jacklyn (2000) 31F
3 draw Lexus (1985) Labatvy (2201) 35F
4 lose Lexus (2003) dinhquang (1916) 25F
5 lose Lexus (2017) yeumai1nguoi (2062) 47F
6 win ptchoanghai (1994) Lexus (2002) 30F
7 win Lexus (1986) ptchoanghai (2010) 20F
8 lose Lexus (2005) songtra (1904) 17F
9 win tomi2222 (2012) Lexus (1989) 35F
10 win Lexus (1972) tomi2222 (2029) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lexus, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames