Lenh_Ho_Xung
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2412 W331D67L204)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HOADA_KIEM_ (2416) Lenh_Ho_Xung (2412) 25S
2 lose Lenh_Ho_Xung (2429) suphutaixuat (2386) 57S
3 draw ynhien (2215) Lenh_Ho_Xung (2435) 84S
4 win Lenh_Ho_Xung (2425) ynhien (2225) 22S
5 win Lenh_Ho_Xung (2415) zcj (2226) 44S
6 win zcj (2236) Lenh_Ho_Xung (2405) 26S
7 lose CuuVyHo (2524) Lenh_Ho_Xung (2417) 63S
8 win Lenh_Ho_Xung (2406) ynhien (2243) 22S
9 draw Lenh_Ho_Xung (2406) intelxeon (2429) 32S
10 win Lenh_Ho_Xung (2397) xuonghang (2177) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lenh_Ho_Xung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames