Lehunglai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2258 W309D68L282)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LongTu (2444) Lehunglai (2280) 24S
2 lose NoikhongSW (2156) Lehunglai (2321) 18S
3 lose Lehunglai (2347) CoGa (2432) 59S
4 win Lehunglai (2325) HoangLeDuc (2158) 32S
5 win SG_vedem (2302) Lehunglai (2293) 2S
6 lose vtc (2121) Lehunglai (2337) 30S
7 lose TheMyth (2374) Lehunglai (2368) 24S
8 win bopchimem (2255) Lehunglai (2342) 40S
9 win Lehunglai (2320) Kylexy (2161) 51S
10 win bopchimem (2302) Lehunglai (2288) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lehunglai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames