Lee504
Cờ nhanh: 1412 W691D13L944
Cờ chậm: 1417 W1518D69L1849)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoangdanang (1313) Lee504 (1436) 35S
2 win Lee504 (1423) hoangdanang (1326) 18S
3 win Lee504 (1405) Gelnails9 (1488) 23S
4 win Gelnails9 (1507) Lee504 (1386) 52S
5 lose Lee504 (1400) Xepcobotui (1433) 30S
6 win Lee504 (1382) Xepcobotui (1451) 37S
7 lose Lee504 (1395) NGPHUTRONG (1470) 63S
8 lose NGPHUTRONG (1456) Lee504 (1409) 43S
9 lose Lee504 (1423) Cookkai (1469) 63S
10 win Lee504 (1406) cody (1458) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lee504, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames