LeTuong
Cờ nhanh: 2670 W74D11L18
Cờ chậm: 2721 W315D92L221)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QuangCoMa (2498) LeTuong (2714) 67F
2 draw QuangCoMa (2485) LeTuong (2727) 60F
3 win LeTuong (2695) NguoiTuDo (2608) 86S
4 draw LeTuong (2701) NguoiTuDo (2602) 14S
5 draw ThePun (2725) LeTuong (2700) 163S
6 draw halfbread23 (2679) LeTuong (2701) 85S
7 draw halfbread23 (2678) LeTuong (2702) 149S
8 draw halfbread23 (2677) LeTuong (2703) 86S
9 draw Coolx (2732) LeTuong (2702) 96S
10 win QuangCoMa (2549) LeTuong (2705) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LeTuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames