LeQuangM
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1957 W708D255L814)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LeQuangM (1940) lucvinhdat (1979) 27S
2 lose LeQuangM (1955) lucvinhdat (1964) 33S
3 lose LeQuangM (1969) coffee1311 (2006) 35S
4 win LeQuangM (1950) anhatl (2054) 22S
5 win LeQuangM (1934) klwoo2020 (1939) 37S
6 lose LeQuangM (1947) Anhthu198611 (2035) 62S
7 win LeQuangM (1932) tamthuc (1910) 50S
8 win hoangthien42 (2009) LeQuangM (1914) 28S
9 win LeQuangM (1895) hoangthien42 (2028) 22S
10 lose Khuongvy (1907) LeQuangM (1911) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LeQuangM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames