Lbb
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1512 W38D6L263)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Apek (1518) Lbb (1528) 3S
2 lose Lbb (1542) ET (1587) 2S
3 lose Nov21 (1749) Lbb (1552) 2S
4 lose thienhuongnt (1555) Lbb (1568) 3S
5 lose Lbb (1579) KW2007 (1719) 2S
6 lose tranpharmd (1618) Lbb (1610) 3S
7 lose phamloi (1597) Lbb (1626) 9S
8 lose buicond (1455) Lbb (1609) 2S
9 lose macdinhthang (1719) Lbb (1622) 3S
10 lose Lbb (1601) HK007 (1531) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Lbb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames