LXT1702
Cờ nhanh: 1446 W5D0L10
Cờ chậm: 1860 W680D30L679)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LXT1702 (1841) DucDuyTP (1946) 46S
2 win LXT1702 (1827) HoatimH (1789) 17S
3 lose hothu (1817) LXT1702 (1843) 46S
4 win LXT1702 (1827) hothu (1833) 25S
5 lose fairfax2006 (1888) LXT1702 (1841) 22S
6 win LXT1702 (1823) fairfax2006 (1906) 39S
7 lose LXT1702 (1835) machano (1944) 55S
8 lose LXT1702 (1853) lee1000 (1785) 47S
9 lose dangtoanhung (1896) LXT1702 (1868) 60S
10 win LXT1702 (1858) pakfun (1666) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LXT1702, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames