LONG_HOA
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1795 W56D6L37)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LONG_HOA (1809) serene (1739) 19S
2 lose TrumTrungVit (1679) LONG_HOA (1825) 48S
3 lose tamdang (1928) LONG_HOA (1838) 29S
4 lose LONG_HOA (1850) badboy2006vn (1858) 34S
5 win Luongkha (1757) LONG_HOA (1840) 16S
6 win LONG_HOA (1830) Taochemhet (1730) 51S
7 lose theh (1898) LONG_HOA (1841) 57S
8 win bigease (1853) LONG_HOA (1825) 32S
9 win LONG_HOA (1808) bigease (1870) 31S
10 lose LONG_HOA (1822) ADMlN (1740) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LONG_HOA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames