LOCMON123
Cờ nhanh: 1505 W1D0L1
Cờ chậm: 1932 W1310D180L1053)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hungdung10 (1966) LOCMON123 (1963) 57S
2 win LOCMON123 (1951) bigboy28 (1838) 26S
3 draw bigboy28 (1835) LOCMON123 (1954) 39S
4 lose NHKH (1942) LOCMON123 (1988) 42S
5 win Whiteman67 (1982) LOCMON123 (1955) 20S
6 lose phuchu (2050) LOCMON123 (1968) 32S
7 lose dang00 (1924) LOCMON123 (1985) 12S
8 lose LOCMON123 (2025) SAIM (1878) 28S
9 win nam2020 (1876) LOCMON123 (2014) 34S
10 win LOCMON123 (2005) suongphan519 (1786) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LOCMON123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames