LOCMON123
Cờ nhanh: 1505 W1D0L1
Cờ chậm: 1943 W1398D189L1125)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LOCMON123 (1931) Covitkinhmoi (1802) 30S
2 win hamvui77 (1893) LOCMON123 (1916) 20S
3 lose Bacdau (1822) LOCMON123 (1956) 37S
4 win LOCMON123 (1945) choidao (1787) 25S
5 lose choidao (1766) LOCMON123 (1966) 31S
6 lose LOCMON123 (1990) maquy3102 (2111) 62S
7 win madauxu (2036) LOCMON123 (1973) 25S
8 win LOCMON123 (1954) madauxu (2055) 30S
9 win thuandaica (2019) LOCMON123 (1936) 22S
10 lose LOCMON123 (1949) DragonFruit (2032) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LOCMON123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames