LIONGCI
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1735 W1137D67L1228)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose LIONGCI (1746) johnnyhuyen (1909) 63S
2 lose LIONGCI (1759) phithuong153 (1840) 45S
3 lose danny50 (1803) LIONGCI (1774) 55S
4 lose LIONGCI (1790) danny50 (1787) 27S
5 win bboya (1900) LIONGCI (1771) 30S
6 lose Thonglu (1811) LIONGCI (1786) 45S
7 lose LIONGCI (1797) nang1 (1952) 65S
8 lose LIONGCI (1812) bentcar70 (1834) 34S
9 lose LIONGCI (1826) horseman (1873) 33S
10 lose LIONGCI (1839) QuocAnhT5 (1932) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by LIONGCI, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames