Kylexy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2347 W1218D381L1077)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Kylexy (2392) Thanh__Dong (2166) 20S
2 win Kylexy (2366) hoitiectinh (2270) 23S
3 win Kylexy (2341) sodo (2230) 21S
4 win ditmebonsw (2201) Kylexy (2317) 114S
5 lose Kylexy (2353) bopchimem (2284) 42S
6 win QUOCBINH (2124) Kylexy (2334) 42S
7 lose Kylexy (2364) anhphieulang (2393) 39S
8 win Caphe_amazon (2443) Kylexy (2325) 33S
9 win sodo (2287) Kylexy (2294) 31S
10 win Kylexy (2265) GayDanhCho (2220) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kylexy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames