Kylexy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2220 W1646D476L1438)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win krasi1 (2036) Kylexy (2198) 65S
2 win Bilo (1989) Kylexy (2178) 53S
3 lose krasi1 (1894) Kylexy (2228) 37S
4 draw DanDm (2292) Kylexy (2224) 34S
5 win Kylexy (2200) hiepphat2020 (2080) 28S
6 lose Kylexy (2237) Chu_Nam (2139) 43S
7 win Kylexy (2216) vanhienct2 (2046) 31S
8 win nh (2058) Kylexy (2193) 17S
9 draw Chu_Nam (2167) Kylexy (2194) 89S
10 lose Kylexy (2225) ABCduck12 (2228) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kylexy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames