Ky__Vuong
Cờ nhanh: 2543 W67D6L32
Cờ chậm: 2652 W111D26L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Thienlyma08 (2017) Ky__Vuong (2536) 24F
2 win afwong (1951) Ky__Vuong (2530) 19F
3 win haywatroi (1921) Ky__Vuong (2649) 30S
4 win chaosknight (2214) Ky__Vuong (2515) 38F
5 win Ky__Vuong (2499) Lohan (2215) 24F
6 win FengLin (1902) Ky__Vuong (2494) 21F
7 win Ky__Vuong (2478) iseeu (2198) 18F
8 win chungletc (2259) Ky__Vuong (2458) 48F
9 win Ky__Vuong (2436) chungletc (2281) 47F
10 win eggking (2069) Ky__Vuong (2423) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ky__Vuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames