Ky__Vuong
Cờ nhanh: 1966 W34D4L26
Cờ chậm: 2540 W67D19L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ddn215 (2140) Ky__Vuong (2535) 53S
2 draw Ky__Vuong (2541) intelxeon (2429) 18S
3 win Bone (2142) Ky__Vuong (2536) 30S
4 win Anonymous (2154) Ky__Vuong (2524) 5S
5 win Anonymous (2167) Ky__Vuong (2511) 6S
6 win Ky__Vuong (2497) Anonymous (2181) 11S
7 win Ky__Vuong (2481) Anonymous (2197) 9S
8 win Anonymous (2214) Ky__Vuong (2464) 7S
9 win Anonymous (2233) Ky__Vuong (2445) 19S
10 win Ky__Vuong (2423) Anonymous (2255) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ky__Vuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames