KuChiNguoc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2683 W60D132L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win KuChiNguoc (2661) QUAI_KHACH (2509) 48S
2 draw MuaBui (2602) KuChiNguoc (2662) 24S
3 draw KuChiNguoc (2663) MuaBui (2601) 31S
4 win BQD (2471) KuChiNguoc (2642) 49S
5 win KuChiNguoc (2616) xiexie1 (2529) 66S
6 draw Holocaust (2631) KuChiNguoc (2616) 25S
7 draw Holocaust (2631) KuChiNguoc (2616) 23S
8 draw yoyofun (2505) KuChiNguoc (2623) 22S
9 draw yoyofun (2497) KuChiNguoc (2631) 41S
10 draw MuaThuHanoi (2666) KuChiNguoc (2629) 16S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KuChiNguoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames