Koondola
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1840 W214D35L163)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose green2020 (1824) Koondola (1856) 42S
2 win Koondola (1840) green2020 (1840) 43S
3 lose Koondola (1856) VTN03 (1838) 25S
4 win VTN03 (1854) Koondola (1840) 20S
5 win Koondola (1827) Tinhlagi1320 (1737) 20S
6 draw Koondola (1829) Tinhlagi1320 (1735) 29S
7 win Saigonxanh (1690) Koondola (1817) 23S
8 lose namnavibank (1706) Koondola (1836) 18S
9 lose Koondola (1852) htc6899 (1848) 50S
10 win htc6899 (1864) Koondola (1836) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Koondola, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames