KinhDoHue
Cờ nhanh: 2566 W102D24L12
Cờ chậm: 2694 W154D199L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HoaiHamHo (2648) KinhDoHue (2731) 21S
2 draw HoaiHamHo (2643) KinhDoHue (2736) 19S
3 draw HoaiHamHo (2637) KinhDoHue (2742) 27S
4 win Totdien1111 (2126) KinhDoHue (2561) 24F
5 win thiamfo (1876) KinhDoHue (2740) 51S
6 win KinhDoHue (2738) thiamfo (1878) 35S
7 win thiamfo (1880) KinhDoHue (2736) 29S
8 win KinhDoHue (2734) thiamfo (1882) 28S
9 win thiamfo (1884) KinhDoHue (2732) 22S
10 win KinhDoHue (2730) thiamfo (1886) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KinhDoHue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames