KinhDoHue
Cờ nhanh: 2609 W113D25L13
Cờ chậm: 2749 W184D381L49)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw KinhDoHue (2750) bonmay_detao (2727) 54S
2 win KinhDoHue (2717) Earth_Flame (2735) 117S
3 win KinhDoHue (2684) ButtKicker (2707) 86S
4 draw KinhDoHue (2685) GodOfKiller (2665) 114S
5 draw KinhDoHue (2697) Swcumeo (2488) 78S
6 draw KinhDoHue (2710) Swcumeo (2475) 190S
7 win KinhDoHue (2689) ThienThai (2513) 51S
8 draw KinhDoHue (2694) ThienTam (2599) 96S
9 draw KinhDoHue (2700) ThienTam (2593) 73S
10 draw KinhDoHue (2707) ThienTam (2586) 116S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KinhDoHue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames