Kim_Tra
Cờ nhanh: 2332 W52D4L8
Cờ chậm: 2360 W311D163L222)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TranChuong (2559) Kim_Tra (2348) 31S
2 lose MuaBui (2614) Kim_Tra (2365) 6S
3 lose Kim_Tra (2390) Ninja_trolai (2498) 14S
4 lose Kim_Tra (2405) nhakhoa (2435) 5S
5 lose tambatcuu (2330) Kim_Tra (2423) 2S
6 lose cau2 (2497) Kim_Tra (2437) 39S
7 draw Kim_Tra (2436) cau2 (2498) 26S
8 lose Kim_Tra (2470) HaoVu (2423) 39S
9 draw North_Korea (2467) Kim_Tra (2470) 24S
10 draw Kim_Tra (2466) symthien (2534) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kim_Tra, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames