Kill_me
Cờ nhanh: 2113 W81D2L33
Cờ chậm: 1777 W274D49L245)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose duydung1959 (1660) Kill_me (1797) 22S
2 win duydung1959 (1672) Kill_me (1785) 34S
3 lose phamxit (1755) Kill_me (1802) 5S
4 win phamxit (1770) Kill_me (1787) 27S
5 win dungbacnghia (1699) Kill_me (1774) 29S
6 draw Dzosac (1694) Kill_me (1776) 24S
7 lose Caothu2 (1716) Kill_me (1794) 22S
8 lose LyNgoc (1600) Kill_me (1816) 14S
9 win theblue (2027) Kill_me (1794) 1S
10 lose hunterdrego (1816) Kill_me (1809) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kill_me, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames