Kiem_khach
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2534 W74D140L33)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Thien_Than (2732) Kiem_khach (2522) 55S
2 win Kiem_khach (2485) nnhuynh2 (2583) 43S
3 draw nnhuynh2 (2589) Kiem_khach (2479) 57S
4 draw Kiem_khach (2476) CuuVyHo (2541) 33S
5 win Kiem_khach (2446) ButtKicker (2417) 19S
6 draw Kiem_khach (2440) CuuVyHo (2547) 35S
7 lose CuuVyHo (2518) Kiem_khach (2469) 36S
8 draw Kiem_khach (2469) forany1 (2479) 24S
9 draw Kiem_khach (2466) CuuVyHo (2517) 60S
10 lose Kiem_khach (2466) GodOfKiller (2619) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiem_khach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames