Kiem_khach
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2520 W48D26L5)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Kiem_khach (2515) ChemWaAc (2599) 25S
2 draw Kiem_khach (2510) ChemWaAc (2604) 45S
3 draw Kiem_khach (2510) CuuVyHo (2539) 10S
4 draw CuuVyHo (2539) Kiem_khach (2510) 24S
5 draw Kiem_khach (2509) CuuVyHo (2556) 44S
6 draw CuuVyHo (2557) Kiem_khach (2508) 42S
7 draw Kiem_khach (2502) xiexie (2605) 64S
8 draw Kiem_khach (2495) xiexie (2612) 33S
9 draw Kiem_khach (2497) HaiRau_HR (2463) 33S
10 draw Kiem_khach (2499) HaiRau_HR (2461) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiem_khach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames