Kiem_khach
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2598 W78D152L35)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Kiem_khach (2574) HaoVu (2447) 48S
2 draw Kiem_khach (2582) HaoVu (2439) 25S
3 draw Kiem_khach (2585) CuuVyHo (2526) 35S
4 draw Kiem_khach (2589) CuuVyHo (2522) 28S
5 draw GG_chess (2721) Kiem_khach (2581) 15S
6 draw CuuVyHo (2522) Kiem_khach (2584) 68S
7 win Kiem_khach (2554) CuuVyHo (2525) 60S
8 draw Kiem_khach (2555) CuuVyHo (2524) 35S
9 lose Kiem_khach (2576) TrieuTuLong (2756) 63S
10 win Kiem_khach (2549) namduong9099 (2479) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Kiem_khach, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames