Khoivp
Cờ nhanh: 1603 W54D4L48
Cờ chậm: 1788 W1537D279L1580)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Khoivp (1806) quachgia2 (1722) 22S
2 lose thuadehoc68 (1796) Khoivp (1819) 20S
3 lose Khoivp (1835) tao_chan2012 (1815) 22S
4 draw ha_nguyen (1833) Khoivp (1835) 44S
5 win Khoivp (1819) ha_nguyen (1849) 25S
6 lose jackyvnn1981 (1904) Khoivp (1832) 14S
7 win hoangthy1961 (1664) Khoivp (1821) 76S
8 draw anle54 (1843) Khoivp (1821) 43S
9 lose Khoivp (1833) ketui511 (1932) 8S
10 lose anle54 (1811) Khoivp (1850) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Khoivp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames