Keylevel
Cờ nhanh: 1901 W36D8L10
Cờ chậm: 2035 W40D5L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vunam161105 (1847) Keylevel (1919) 23F
2 win Keylevel (1905) vunam161105 (1861) 28F
3 win Keylevel (1885) namcungvien (2023) 30F
4 lose namcungvien (2011) Keylevel (1897) 29F
5 win HocCoTuong19 (1702) Keylevel (1887) 31F
6 draw Keylevel (1892) HocCoTuong19 (1697) 50F
7 lose Keylevel (1915) boner (1647) 1F
8 lose Keylevel (1939) boner (1623) 1F
9 lose weidongc (1976) Keylevel (1954) 50F
10 win Keylevel (1937) weidongc (1993) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Keylevel, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames