KevinTru
Cờ nhanh: 1411 W65D1L153
Cờ chậm: 1421 W682D27L1099)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KevinTru (1368) tdai (1452) 35F
2 win tdai (1471) KevinTru (1349) 36F
3 lose KevinTru (1364) thuahoai242 (1390) 27F
4 win thuahoai242 (1407) KevinTru (1347) 34F
5 lose KevinTru (1361) i13 (1396) 24F
6 lose i13 (1381) KevinTru (1376) 44F
7 lose KevinTru (1388) mingo (1494) 1F
8 lose CoGaCo (1511) KevinTru (1400) 34F
9 lose KevinTru (1413) CoGaCo (1498) 42F
10 lose Robo (2323) KevinTru (1414) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KevinTru, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames