Ketamin
Cờ nhanh: 2031 W575D97L566
Cờ chậm: 2061 W109D32L76)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win michaeltfl (1987) Ketamin (2016) 30F
2 win Ketamin (1998) Binhphong_Ma (2075) 29F
3 lose Binhphong_Ma (2061) Ketamin (2012) 33F
4 draw sauruou71 (2006) Ketamin (2012) 38F
5 win Ketamin (1996) sauruou71 (2022) 46F
6 lose lai_ly_huynh (2072) Ketamin (2010) 59F
7 win Ketamin (1992) lai_ly_huynh (2090) 64F
8 lose zionleung (1954) Ketamin (2009) 38F
9 lose bim24 (1981) Ketamin (2026) 41F
10 lose bim24 (1963) Ketamin (2044) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ketamin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames