Ken2015
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1889 W94D12L57)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hung_lehuy (1873) Ken2015 (1906) 15S
2 win Ken2015 (1891) hung_lehuy (1888) 43S
3 lose branstark (1870) Ken2015 (1908) 35S
4 win Ken2015 (1891) ongnhaque (1925) 54S
5 lose aoshi (2023) Ken2015 (1903) 90S
6 lose Ken2015 (1916) aoshi (2010) 31S
7 lose chunhatbuon (1706) Ken2015 (1938) 43S
8 win Ken2015 (1929) chunhatbuon (1715) 40S
9 win Ken2015 (1917) puongngoc01 (1800) 34S
10 lose Lll78New (1833) Ken2015 (1936) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ken2015, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames