KeVin__Le
Cờ nhanh: 2063 W149D23L154
Cờ chậm: 2626 W69D12L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Omygod (2343) KeVin__Le (2610) 29S
2 win Lehaicaibe (2053) KeVin__Le (2604) 4S
3 win KeVin__Le (2597) Lehaicaibe (2060) 12S
4 win hoachauthuan (1978) KeVin__Le (2592) 16S
5 win xuanphong (1926) KeVin__Le (2588) 30S
6 win KeVin__Le (2028) beatmeup (2078) 22F
7 win KeVin__Le (1987) Thienlyma08 (2144) 21F
8 win AnhBTraVinh (2232) KeVin__Le (1939) 35F
9 win KeVin__Le (1914) TinYeuCuaLan (1803) 9F
10 win KeVin__Le (1890) Blue23 (1772) 41F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KeVin__Le, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames