KeVin__Le
Cờ nhanh: 2565 W186D27L161
Cờ chậm: 2975 W187D23L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw LAiTA (2412) KeVin__Le (3000) 18S
2 win KeVin__Le (2998) B52bombers (2169) 1S
3 win KeVin__Le (2996) B52bombers (2171) 1S
4 win B52bombers (2173) KeVin__Le (2994) 1S
5 win KeVin__Le (2992) B52bombers (2175) 2S
6 win B52bombers (2177) KeVin__Le (2990) 1S
7 win KeVin__Le (2988) B52bombers (2179) 2S
8 win B52bombers (2181) KeVin__Le (2986) 1S
9 win KeVin__Le (2984) B52bombers (2183) 2S
10 draw KeVin__Le (3001) Gnut (2683) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KeVin__Le, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames