KeVin__Le
Cờ nhanh: 2565 W186D27L161
Cờ chậm: 1416 W187D23L115)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose harrisons (1627) KeVin__Le (1402) 9S
2 lose KeVin__Le (1411) harrisons (1618) 3S
3 lose KeVin__Le (1419) hanh__phuc (1665) 2S
4 lose KeVin__Le (1431) hanh__phuc (1547) 4S
5 lose hanh__phuc (1534) KeVin__Le (1444) 4S
6 lose gribson (1669) KeVin__Le (1453) 6S
7 lose KeVin__Le (1463) gribson (1659) 1S
8 lose KeVin__Le (1474) Thanhphuong (1626) 11S
9 lose Thanhphuong (1614) KeVin__Le (1486) 2S
10 lose KeVin__Le (1498) Scorpions (1608) 3S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KeVin__Le, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames