KeHanhKhat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2537 W102D30L28)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw HoQuynhHuong (2630) KeHanhKhat (2532) 60S
2 draw HoQuynhHuong (2636) KeHanhKhat (2526) 300S
3 draw HideDragon (2658) KeHanhKhat (2518) 141S
4 win KeHanhKhat (2492) Kim_Tra (2408) 18S
5 win KeHanhKhat (2467) Omygod (2356) 37S
6 win KeHanhKhat (2428) doc1vo2 (2550) 140S
7 win KeHanhKhat (2380) le_Vinh (2671) 84S
8 win KeHanhKhat (2339) WorldWarIII (2496) 48S
9 draw KeHanhKhat (2329) WorldWarIII (2506) 47S
10 draw KeHanhKhat (2318) WorldWarIII (2517) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KeHanhKhat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames