KeChinhPhat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2750 W148D36L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuducthanh (2111) KeChinhPhat (2748) 38S
2 win cheungwcc (2336) KeChinhPhat (2743) 53S
3 win hoachauthuan (2210) KeChinhPhat (2740) 20S
4 win UnoSW (2122) KeChinhPhat (2738) 25S
5 win KeChinhPhat (2721) AnBinh2 (2462) 50S
6 draw tam6411 (2541) KeChinhPhat (2732) 49S
7 win KeChinhPhat (2728) kingof326 (2232) 77S
8 win kingof326 (2236) KeChinhPhat (2724) 52S
9 win cheungwcc (2392) KeChinhPhat (2717) 54S
10 draw HOADA_KIEM_ (2407) KeChinhPhat (2734) 98S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KeChinhPhat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames