K_25
Cờ nhanh: 1467 W0D0L2
Cờ chậm: 1783 W1338D198L1215)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tien000 (2018) K_25 (1792) 40S
2 lose K_25 (1801) tien000 (2009) 31S
3 lose mike2000 (1745) K_25 (1819) 51S
4 lose K_25 (1838) mike2000 (1726) 29S
5 win mobilefone (1619) K_25 (1829) 14S
6 win K_25 (1819) mobilefone (1629) 40S
7 lose K_25 (1837) quanghaols (1762) 1S
8 lose Tomchan2020 (1799) K_25 (1854) 36S
9 win K_25 (1839) Tomchan2020 (1814) 92S
10 lose Tomchan2020 (1745) K_25 (1858) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by K_25, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames