KU2003
Cờ nhanh: 1802 W14253D1320L13536
Cờ chậm: 1928 W2362D536L2145)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw xephaoma1982 (1905) KU2003 (1928) 100S
2 draw xephaoma1982 (1905) KU2003 (1928) 115S
3 lose cuunon (1842) KU2003 (1947) 87S
4 draw cuunon (1839) KU2003 (1950) 52S
5 lose langthang2 (1925) KU2003 (1967) 31S
6 lose Learner74 (1984) KU2003 (1982) 28S
7 draw bobenla2000 (1980) KU2003 (1982) 58S
8 lose Hungbocap (1835) KU2003 (2002) 40S
9 win thanh1986t (1918) KU2003 (1989) 35S
10 win thanh1986t (1932) KU2003 (1975) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KU2003, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames