KILLERxxx
Cờ nhanh: 2359 W80D9L29
Cờ chậm: 2096 W31D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win KILLERxxx (2334) VanVan (2220) 48F
2 win Akuma_28 (2356) KILLERxxx (2299) 92F
3 lose KILLERxxx (2319) freesw2019 (2506) 31F
4 win danghdai (2371) KILLERxxx (2282) 52F
5 win KILLERxxx (2255) anhhungkyhn (2179) 25F
6 win ME_CUNG (2285) KILLERxxx (2220) 39F
7 lose danghdai (2286) KILLERxxx (2249) 38F
8 lose KILLERxxx (2288) PG3008 (2162) 34F
9 win BATQUAITRAN (2186) KILLERxxx (2261) 41F
10 lose KILLERxxx (2275) DocMaThienHa (2596) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by KILLERxxx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames