Just_Try
Cờ nhanh: 2532 W64D7L2
Cờ chậm: 2677 W63D36L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw BacCai (2493) Just_Try (2533) 81F
2 draw Just_Try (2534) Xin1LanThua (2473) 37F
3 draw Xin1LanThua (2472) Just_Try (2535) 37F
4 draw hungba_hn (2688) Just_Try (2677) 31S
5 win Ninja_trolai (2336) Just_Try (2671) 45S
6 win Just_Try (2664) Ninja_trolai (2343) 51S
7 draw LyMacSau (2630) Just_Try (2665) 36S
8 draw LyMacSau (2629) Just_Try (2666) 59S
9 draw Just_Try (2667) LyMacSau (2628) 20S
10 draw LyMacSau (2638) Just_Try (2668) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Just_Try, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames