Just_Try
Cờ nhanh: 2532 W64D7L2
Cờ chậm: 2750 W69D46L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Just_Try (2763) Huangzjj (2525) 108S
2 win Just_Try (2737) xoop (2648) 49S
3 draw Just_Try (2741) GoldCoast (2665) 86S
4 win Just_Try (2718) VnLc (2578) 83S
5 draw Just_Try (2725) Doksuri (2606) 36S
6 draw Just_Try (2733) Doksuri (2598) 50S
7 win Just_Try (2703) TrieuVan3o3 (2671) 23S
8 draw Just_Try (2705) TrieuVan3o3 (2669) 52S
9 draw Just_Try (2707) TrieuVan3o3 (2667) 42S
10 draw Just_Try (2709) TrieuVan3o3 (2665) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Just_Try, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames