JohnnyP5
Cờ nhanh: 1641 W3823D218L4001
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose JohnnyP5 (1660) HB6 (1545) 21F
2 win JohnnyP5 (1642) HaiN (1736) 66F
3 win HaiN (1755) JohnnyP5 (1623) 61F
4 win JohnnyP5 (1602) Svyzt (1802) 1F
5 win JohnnyP5 (1590) hoangviet200 (1462) 18F
6 lose taydocnamta (1524) JohnnyP5 (1608) 19F
7 win JohnnyP5 (1594) taydocnamta (1538) 28F
8 lose vincentwxyz (1740) JohnnyP5 (1605) 43F
9 win JohnnyP5 (1590) BOBY1999 (1570) 12F
10 win SauThai (1475) JohnnyP5 (1578) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by JohnnyP5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames