Johnly0001
Cờ nhanh: 1830 W4323D805L4215
Cờ chậm: 1865 W40D0L16)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Johnly0001 (1842) Robo (2224) 28F
2 win Robo (2279) Johnly0001 (1787) 96F
3 win Johnly0001 (1763) so3209 (1644) 46F
4 win so3209 (1672) Johnly0001 (1735) 114F
5 draw Johnly0001 (1735) phan_nhan (1762) 135F
6 lose phan_nhan (1746) Johnly0001 (1751) 53F
7 win xuan8303 (1743) Johnly0001 (1735) 71F
8 draw Tamkhong (1760) Johnly0001 (1734) 44F
9 lose ao_anh (1767) Johnly0001 (1749) 22F
10 lose ao_anh (1751) Johnly0001 (1765) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Johnly0001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames