JohnKenny
Cờ nhanh: 1586 W6D1L3
Cờ chậm: 2519 W42D6L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose JohnKenny (1628) TourVegas (1447) 31F
2 draw JohnKenny (1625) netninche (1683) 20F
3 win JohnKenny (1601) TourVegas (1471) 25F
4 win JohnKenny (2514) psec (1914) 10S
5 win psec (1920) JohnKenny (2508) 10S
6 win phanchess (2180) JohnKenny (2501) 28S
7 win JohnKenny (2484) Kylexy (2225) 37S
8 draw JohnKenny (2484) ParisByNight (2497) 47S
9 win JohnKenny (2463) DNA1102 (2285) 47S
10 win AnhBTraVinh (2239) JohnKenny (2454) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by JohnKenny, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames