JimmySing
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2032 W964D210L1174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win JimmySing (1996) emxinthua (2064) 23S
2 lose Cafe_den (2074) JimmySing (2025) 17S
3 draw quanghung (2015) JimmySing (2025) 42S
4 lose JimmySing (2056) photainam (2059) 22S
5 win Cafe_den (2111) JimmySing (2019) 27S
6 lose JimmySing (2045) cn1830 (2130) 36S
7 draw JimmySing (2034) HoangLeDuc (2228) 48S
8 draw Onggiaolang (2193) JimmySing (2024) 80S
9 lose JimmySing (2053) hungha (2093) 40S
10 win binhyenquan (2088) JimmySing (2017) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by JimmySing, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames