Jeanss
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2492 W112D44L92)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jeanss (2512) hungquadem (2714) 55S
2 draw Jeanss (2507) CongChua_cz (2592) 79S
3 draw Denpond (2600) Jeanss (2502) 21S
4 draw Denpond (2606) Jeanss (2496) 30S
5 lose viennong (2749) Jeanss (2505) 90S
6 draw Jeanss (2498) viennong (2756) 44S
7 lose hoahongden (2713) Jeanss (2518) 24S
8 lose Jeanss (2557) ChoEmXin1Van (2435) 104S
9 draw Jeanss (2565) ChoEmXin1Van (2427) 42S
10 draw Jeanss (2574) ChoEmXin1Van (2418) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jeanss, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames