Jastip
Cờ nhanh: 2112 W935D48L812
Cờ chậm: 2288 W182D8L109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jastip (2324) laothaigia (2251) 84S
2 win Jastip (2300) thanhducqn (2175) 41S
3 win Jastip (2277) josh25 (2128) 20S
4 lose Jastip (2311) AnnickLebail (2269) 36S
5 lose Jastip (2127) phuongca68 (2137) 34F
6 lose phuongca68 (2121) Jastip (2143) 40F
7 lose Thienlyma08 (2222) Jastip (2157) 50F
8 lose Jastip (2171) Thienlyma08 (2208) 26F
9 lose TeThDaiThanh (2187) Jastip (2186) 31F
10 lose Jastip (2202) TeThDaiThanh (2171) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jastip, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames