Jastip
Cờ nhanh: 2075 W424D24L340
Cờ chậm: 2413 W97D4L44)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Jastip (2094) chantroixa (1965) 39F
2 win vocongco (2301) Jastip (2072) 48F
3 lose Jastip (2081) vocongco (2292) 30F
4 lose Thloan (2150) Jastip (2095) 22F
5 lose Jastip (2110) Thloan (2135) 35F
6 lose congamai (2168) Jastip (2124) 20F
7 win RedRiver80 (1945) Jastip (2114) 42F
8 win Jastip (2103) RedRiver80 (1956) 47F
9 lose Jastip (2129) ltd_lnh (2216) 16F
10 win Buingocchi (2037) Jastip (2101) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Jastip, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames