James_David
Cờ nhanh: 1541 W4D0L1
Cờ chậm: 2767 W58D38L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MuaThuHanoi (2751) James_David (2767) 14S
2 draw James_David (2767) MuaThuHanoi (2751) 32S
3 win James_David (2748) DayMadi (2856) 12S
4 draw DayMadi (2859) James_David (2745) 37S
5 draw James_David (2742) MingZhu (2844) 23S
6 draw MingZhu (2847) James_David (2739) 29S
7 win James_David (2729) tumaytq (2556) 138S
8 win BuongXa (2603) James_David (2704) 42S
9 win James_David (2678) Ohhayqua (2589) 34S
10 win James_David (2656) quanbl (2499) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by James_David, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames