James7
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2002 W791D202L743)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Mastertang (1924) James7 (1988) 63S
2 win Thaonguyenbt (1902) James7 (1975) 32S
3 win thapvuong (1909) James7 (1961) 33S
4 win James7 (1946) thapvuong (1924) 25S
5 win calvin82 (1962) James7 (1929) 40S
6 draw James7 (1928) calvin82 (1963) 43S
7 win James7 (1917) Tanhang2606 (1760) 17S
8 win haileo (1889) James7 (1902) 52S
9 lose James7 (1918) Watter (1900) 37S
10 draw calvin82 (1891) James7 (1918) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by James7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames