JameBond_007
Cờ nhanh: 1737 W3828D442L3875
Cờ chậm: 1514 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win JameBond_007 (1721) anhai (1751) 41F
2 lose keineahnung (1765) JameBond_007 (1736) 60F
3 lose JameBond_007 (1752) keineahnung (1749) 66F
4 win JameBond_007 (1740) nfq (1628) 28F
5 lose ChiPheo1 (1649) JameBond_007 (1759) 40F
6 win JameBond_007 (1746) ChiPheo1 (1662) 28F
7 win caimong (1800) JameBond_007 (1728) 46F
8 lose JameBond_007 (1742) caimong (1786) 53F
9 lose caimong (1771) JameBond_007 (1757) 37F
10 lose JameBond_007 (1773) caimong (1755) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by JameBond_007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames