JZ
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2377 W354D44L257)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose viennong (2843) JZ (2381) 35S
2 win denver2018 (2253) JZ (2369) 19S
3 win LaoNap2019 (1889) JZ (2361) 37S
4 win BuggySW (2198) JZ (2350) 21S
5 win BuggySW (2210) JZ (2338) 45S
6 lose yan (2140) JZ (2360) 46S
7 lose LyDan (2241) JZ (2380) 23S
8 lose cutilun (2509) JZ (2392) 33S
9 win LeeK (2291) JZ (2379) 24S
10 win cosmo2013 (2305) JZ (2350) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by JZ, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames