Improve_Move
Cờ nhanh: 2414 W152D8L71
Cờ chậm: 2107 W51D6L15)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Improve_Move (2447) zChiL4ConMoz (2419) 55F
2 win Improve_Move (2419) Hongthanh (2363) 26F
3 win Whoisthat (2237) Improve_Move (2397) 37F
4 win Improve_Move (2092) danhtuan (2081) 27S
5 win Improve_Move (2081) kevinpham_73 (1915) 63S
6 win kevinpham_73 (1926) Improve_Move (2070) 29S
7 win Improve_Move (2056) xvan (2002) 24S
8 lose xvan (1984) Improve_Move (2074) 28S
9 win xuongpham (2478) Improve_Move (2378) 21F
10 lose QuyenQuyen20 (2525) Improve_Move (2402) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Improve_Move, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames