Imperial
Cờ nhanh: 1724 W76D8L61
Cờ chậm: 2010 W384D46L299)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Imperial (1724) thanhsonle (1910) 43F
2 lose Imperial (1740) hungbui1975 (1709) 22F
3 lose Sin_ho_83 (1732) Imperial (1756) 34F
4 lose Imperial (1778) doiday62 (1568) 47F
5 win Imperial (1757) andytq777 (1941) 19F
6 win Imperial (1742) buison999 (1713) 36F
7 win Imperial (1726) tahuutat (1744) 36F
8 lose Imperial (1747) vienpham (1573) 25F
9 win Imperial (1732) bautroisao3 (1724) 25F
10 win Imperial (1719) MissVN2010 (1630) 50F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Imperial, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames