Imperial
Cờ nhanh: 1740 W1025D138L954
Cờ chậm: 2010 W384D46L299)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Imperial (1740) Kate_Tsui (1775) 40F
2 win Imperial (1725) cdbag (1705) 24F
3 win Imperial (1715) casymailoan (1510) 33F
4 lose peterha72 (1657) Imperial (1752) 21F
5 lose Imperial (1768) Catbui01 (1745) 52F
6 lose Imperial (1785) Catbui01 (1728) 24F
7 win Imperial (1775) casymailoan (1573) 48F
8 win Imperial (1760) Sky123 (1746) 27F
9 lose Imperial (1778) Tisco_TN (1707) 24F
10 draw Imperial (1780) Tisco_TN (1705) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Imperial, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames